I över tio år var Rollspelsakademien endast en konceptidé med diffusa ramar. Ett försök att skapa den primära modulen för ett rollspelsmuseum gjordes 2001 där mängder av gamla svenska rollspel fotograferades och en enkel databasstruktur skapades. Ett hårdvarumissöde satte dock stopp för verksamheten då månaders arbete gick förlorat och därtill gnistan att börja om från noll. Inte förrän sommaren 2008 återupptogs arbetet med ett flititgt scannande av rollspelsprodukter och förteckning av tillhörande information. Simultant initierades även en sammanställning av gamla lappar och dokument med intevjuer, produktskisser, ofärdiga regelsystem och annat rollspelsrelaterat för att skapa en mindre databas med information om rollspelsartiklar som aldrig färdigställdes av olika anledningar. Därtill adderades variationer mellan olika utgåvor och annan obskyr trivia som troligtvis inte är allmänt känd fakta. Under vintern började ramverket kodas och artiklar matas in i en produktdatabas.

Målet att samla så mycket information som möjligt om varje rollspelsprodukt skapade behovet av att lagra kommande användares kunskap och åsikter på ett sätt som var åskådligt för alla och dessutom lättillgängligt. Lösningen blev att addera en forummodul där varje rollspelsartikel kunde diskuteras i sitt dedikerade forum och därmed förenkla det framtida sökandet av information kring specifika produkter.

Efter att så mycket gammalt material från svensk rollspelshistoria bläddrats igenom blev det uppenbart att det fanns många roliga texter och bilder som många kanske kommer ihåg och somliga aldrig bevittnade. Det stod klart att en nostalgimodul behövde adderas där sådant material kunde beskådas och dessutom kommenteras. Denna sammanställning påbörjades under vintern och kommer därav att vara öppen för uppdatering då Rollspelsakademiens användare säkerligen har roliga foton från konvent, spelkvällar, föreningsträffar och dylikt.

Efter att ett otal gamla internetlänkar testats stod det klart att de flesta rollspelsrelaterade hemsidor var döda och sökningar efter alternativa adresser gav dåligt utslag. Det visade sig att många nischade rollspelssidor försvunnit men att flertalet av Sveriges små rollspelstillverkare fortfarande var vid liv och skapade nya rollspel. Extensiva undersökningar kartlade vad som fanns kvar av svunna rollspelskretsar och därefter delades allt in i kategorier för att se vad som erbjöds på nätet. Därefter kollade vi vad dagens rollspelare efterlyser och samtlig information sammanställdes återigen för att se vad vi kunde addera till Rollspelsakademien. Resultatet tar flertalet former genom denna hemsida och på många sätt är den en mötespunkt för mycket som gått förlorat och vad som förut varit spritt över nätet och ibland svårt att hitta.

Det faktum att det fortfarande tillverkas många olika rollspel och att vissa till och med givits ut på nytt efter tjugo års vila gjorde att vi modifierade museummodulen till att även inkludera moderna rollspelsprodukter som dessutom kommer att uppdateras med nya produkter allt eftersom de publiceras. Resultatet är en förteckning av svenska rollspel både gamla som nya.Skicka ett meddelande till Rollspelsakademien.
Ditt namn
Din e-postadress

Ditt meddelandeCopyright © 2008-2009 Niviac Ltd, all rights reserved.
terms of use privacy policy
This page has not been designed for the browser you are using.
The page may be displayed correctly, otherwise the latest versions of tested browsers are available here.